Informācija par atgriešanu un garantiju

Lai saņemtu informāciju par preces atgriešanu un garantiju, lūdzu, sazinieties ar mums pa tālruni +371 27 677 690 vai rakstiet mums uz [email protected]. Sīkāka informācija un papildu nosacījumi atrodami zemāk tekstā.

Jūs varat vienpusēji atkāpties no līguma un izmantot atteikuma tiesības 14 kalendāro dienu laikā no preces saņemšanas dienas saskaņā ar MK noteikumiem Nr.255 III. daļu. Turklāt Berrymebeles.lv nodrošina pagarinātas atteikuma tiesības 365 dienas no preces saņemšanas dienas ar turpmāk uzskaitītajiem nosacījumiem. Pircējs nevar izmantot šīs tiesības, ja pircējs nav patērētājs, kā arī Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumu Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu” 22.punktā minētajos gadījumos.

365 dienu naudas atgriešanas garantija

Ja Jūs neesat 100% apmierināts ar labas kvalitātes preci, Jūs varat to atgriezt 365 kalendāro dienu laikā un saņemt pilnu naudas atmaksu. Mēs parūpēsimies par preču atgriešanu- mēs tās bezmaksas paņemsim 10 darba dienu laikā, ja nav norunāts citādāk.

Labas kvalitātes preču atgriešanas nosacījumi:

 • Precei jābūt oriģinālajā, bez bojājumiem, iepakojumā. Piezīme: lai veiktu preces pārbaudi, Jūs varat uzmanīgi pārgriezt iepakojuma līmlenti.
 • Saliktas vai mēbeles ar montāžas pazīmēm nevar atdot atpakaļ.
 • Prece nevar būt bojāta pircēja vainas dēļ;
 • Precei jābūt ar tās sākotnējo komerciālo izskatu (neskarta etiķete, nesabojāta aizsargplēve u. c.), un tai jāsaglabā tās lietošanas īpašības.
 • Precei jābūt tādā pašā komplektācijā, kādā tā sākotnēji tika piegādāta pircējam.
 • Lietotas preces atgriešana nav iespējama.
 • Preci mēs varēsim paņemt vietā, kur var piebraukt preču piegādes mikroautobuss.
 • Nosacījumi attiecas uz klientiem, kuri iepērkas kā privātpersonas.
 • Piezīme: Šie nosacījumi neattiecas uz gadījumiem, kad atgriešanas iemesls ir nekvalitatīva prece.

Atgriešanas kārtība

Lai atgrieztu preci(-es) 365 dienu laikā pēc tās piegādes, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu [email protected] vai pa tālruni +371 27 677 690 un norādiet precīzu atgrieztās(-o) preces(-u) nosaukumu vai kodu un sava pasūtījuma numuru. Varat arī aizpildīt zemāk redzamo atgriešanas veidlapu. Atteikuma veidlapu varat lejuplādēt šeit.

Pircējs nevar izmantot šīs tiesības, ja pircējs nav patērētājs, kā arī Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumu Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu” 22.punktā minētajos gadījumos.

Atgriešana

Iemaksāto summu mēs pārskaitīsim uz Jūsu bankas kontu 3 darba dienu laikā, pēc mēbeļu atgriešanas.

Atteikuma tiesību izmantošanas termiņā patērētājam ir tiesības preci lietot tiktāl, ciktāl tas nepieciešams preces pārbaudei (tikpat lielā mērā, cik to varētu izdarīt pirms preces iegādes parastajā veikalā). Izmantojot atteikuma tiesības, patērētājs ir atbildīgs par preces lietošanu, kas pārsniedz preces pārbaudes nolūkam paredzēto, par tādu preces lietošanu atteikuma tiesību izmantošanas termiņā, kas nav savienojama ar labas ticības principu, kā arī par preces vērtības, kvalitātes un drošuma samazināšanos.

Ja vēlaties atteikties no preces, lūdzam, sazināties ar mums telefoniski +371 27 677 690 vai rakstot uz e-pastu [email protected] norādot sekojošu informāciju:

 • Jūsu vārds, uzvārds:
 • Pasūtījuma numurs:
 • Preces nosaukums:
 • Preces pirkuma datums:
 • Preces saņemšanas datums:
 • Pirkumu apliecinošs dokuments (pavadzīmes nr. un datums vai kopija):

Atteikuma veidlapu varat lejuplādēt šeit.

24 mēnešu kvalitātes garantija

Visām mēbelēm tiek piemērota 24 mēnešu ražotāja garantija. Informācija par garantiju ir atrodama preces aprakstā kopā ar pārējo preces specifikāciju, kā arī garantijas lapā, kas tiek izsniegta, piegādājot preci.

Pirms mēbeļu montāžas, iesakām tās rūpīgi apskatīt un pārliecināties, ka precei nav redzamu bojājumu. Mēs iesakām neizmest oriģinālo iepakojumu, kamēr nav pilnībā saliktas mēbeles. Garantijas gadījumā var būt nepieciešama papildus informācija, kas atrodas uz preces iepakojuma.

Preces garantijas nosacījumi:

 • Veicot mēbeļu montāžu, pircējs ievēro montāžas instrukcijas norādījumus.
 • Iegādātā prece ir izmantota paredzētajam mērķim un tas ir atbilstoši uzturēta kārtībā.
 • Garantija attiecas uz preces kvalitātes defektiem, kas radušies ražotāja vainas un/vai transportēšanas dēļ.
 • Ražotāja garantija neattiecas uz mēbeļu materiāla un auduma dabisko nolietojumu.

Pircējs zaudē tiesības uz garantiju šādos gadījumos:

 • Prece ir bojāta pircēja vainas dēļ.
 • Mēbeles ir bojātas neparedzamu apstākļu dēļ (force majeure).
 • Mēbeles ir pārveidojis pircējs.

Garantijas pieprasījuma kārtībā

Ja garantijas laikā konstatējāt jebkādus preces defektus, sazinieties ar mums pa e-pastu [email protected] un pievienojiet fotoattēlu vai citu vizuālu materiālu (video), kurā minētie defekti ir skaidri redzami. Mēs apņemamies novērst garantijas laikā konstatētos ražošanas defektus 15-45 kalendāro dienu laikā no pretenzijas pieteikšanas dienas. Berrymebeles.lv apņemas uz sava rēķina labot, komplektēt vai aizstāt citas neatbilstības daudzumā vai kvalitātē. Svarīgi atzīmēt, ka ražotāja garantija neattiecas uz mēbeļu materiālu vai audumu dabisko nolietojumu.

Ja, pēc preces iegādes, Jūs atklājat, ka tā ir neatbilstošas kvalitātes, Jums ir tiesības iesniegt pretenziju par līguma noteikumiem neatbilstošu preci 24 mēnešu laikā no preces piegādes dienas. Šādā gadījumā, mēs bezmaksas novērsīsim preces neatbilstību vai nomainīsim nekvalitatīvu preci pret augstas kvalitātes preci, vai atgriezīsim iemaksāto naudas summu. Atgrieztās preces mēs paņemam 10 darba dienu laikā.

Nekvalitatīvas preces tiek apmainītas vai atgrieztas, saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.

Ja Jūs neapmierina Berrymebeles.lv preču vai pakalpojuma kvalitāte, lūdzu, informējiet mūsu administrāciju pa e-pastu [email protected]. Ja Jūs neapmierina atbilde uz Jūsu rakstisko pieprasījumu/sūdzību par Berrymebeles.lv interneta veikalā iegādātajām precēm, Jūs varat iesniegt pieteikumu Eiropas Interneta strīdu izšķiršanas departamentam pa e-pastu: http://ec.europa.eu/odr/, informējot arī par šo administrāciju Berrymebeles.lv.

Šo informāciju varat lejupielādēt šeit.